Choose Your products
  
 
CONTACT US

Xiamen SRS Trading Co.,LTD.
ADD:7AB,Zhongxin Huiyang Business Building,   No.59 North Hubin Road,Xiamen,361012, Fujian,China
TEL: +86-592-3277111, +86-592-5311075
FAX: +86-592-3277222, +86-592-5311275

Factory:
Jinjiang SanRong Stone Industry Co.,LTD.
Sishizhu Industry Area, Yonghe, Jinjiang, 362235,  Fujian,  China
TEL: +86-595-88091965
FAX: +86-595-88085765

厦门三瑞石贸易有限公司
福建省厦门市湖滨北路59号中信惠扬商务楼7AB  
电话: +86-592-3277111, +86-592-5311075
传真: +86-592-3277222, +86-592-5311275

工厂:
晋江三荣石业有限责任公司

福建省晋江市永和镇四石柱工业区   
电话: +86-595-88091965
传真: +86-595-88085765

WEBwww.xiamensrs.com  

Email: info@xiamensrs.com 

Contact: Tony Lin


View Larger Map


XIAMEN SRS TRADING CO.,LTD.
JINJIANG SANRONG STONE INDUSTRY CO.,LTD(FACTORY)
Tel:+86-592-5311075   Fax:+86-592-5311275   Email: info@xiamensrs.com | Alibaba Gold Supplier